Samenstelling Bestuur Bridge Club Lier (juni 2001 - juni 2003) :

Voorzitter: Roger Van den Eynde
Secretaris: Marc Van Uffelen
Penningmeester: Raf De Cat
Feestleidster: Barbara Stuer
Materiaalmeester: Wanda De Deyne
Public Relations: Monique Mertens
Hoofdredacteur: Dries Van den Eynde
Sinds maart 2003 heeft Wanda De Deyne om persoonlijke redenen ontslag genomen uit het bestuur. Ze is sindsdien in het bestuur vervangen door Ludo De Preter.