Samenstelling Bestuur Bridge Club Lier (juni 2015 - juni 2019) :

Voorzitter Dries Van den Eynde
dries.vandeneynde@naturalsciences.be
Secretaris Marc Van Uffelen
marcvanuffelen@yahoo.co.uk
Penningmeester Raf De Cat
03 482 29 51
Feestleidster Carine Jeunen
carine@vbl.be
Materiaalmeester Ludo De Preter
ludique@skynet.be
Public Relations Monique Mertens
monique.m@telenet.be
Verslaggever Danny Hens
danny_hens@telenet.be