Elk jaar richt BC Lier een cursus bridge in. Deze denksport is niet moeilijk te leren maar toch is het aan te raden om een cursus te volgen om de beginselen onder de knie te krijgen.

Elk jaar wordt een nieuwe cursusreeks ingericht die start in oktober. Een lessenreeks bestaat uit een reeksen van 12 lessen + 4 herhalingslessen, zodat het einde van de cursus voorzien is rond half februari. Elke les start met een uurtje uitleg, waarna de cursisten de nieuwe stof direct kunnen toepassen in een aantal oefenspellen. Er wordt dus veel gekaart!

Een gratis kennismakingsles zal doorgaan op vrijdag 28 oktober 2022, 19h. De dagen van de lessen kunnen tussen de lesgever en de leerlingen worden afgesproken. De kosten voor de cursus is 75 euro. De cursus gaat door in het clublokaal van de club boven Cafe Refuge op het Zimmerplein te Lier. Iedereen is uitgenodigd voor een eerste gratis kennismakingsles. We hopen op een grote opkomst en verwelkomen iedereen in onze club.

Meer informatie is te krijgen bij
Dries Van den Eynde: 0496 28 78 71 - dvandeneynde@naturalsciences.be
of bij de lesgever
Willy Van Waeyenberghe: 0495 50 74 31 - willy.vw.2500@gmail.com