Bridgeclub Lier *** ClubTornooi *** 4 giften per ronde *** 20/02/2018
Top: 10  paren: 13  giften: 28
    gedrukt op: 20/02/2018
  paar    naam               ptn   %  CP #gft ronde1 ronde2 ronde3 ronde4 ronde5 ronde6 ronde7 
 
Resultaten NZ paren
 1( 1)Theeuws Luc-Van Camp Francois      142,0 59,17 28  24  17 A  31 A  23 A  25 A  24 A  22 A    
 2( 11)Apers Gilbert-Hens Danny        141,0 58,75 11  24  21 F  25 F  13 F     37 F  20 F  25 F 
  ( 13)Vanderborcht Willy-Van der Meer Griet  141,0 58,75 11  24     13 G  32 G  32 G  22 G  32 G  10 G 
 4( 3)De Preter Ludo-Sainderichin Nicole   126,0 52,50  1  24  21 B     15 B  20 B  22 B  20 B  28 B 
 5( 9)Van Aken Marcel-Taeymans Eddy      101,0 42,08  1  24  8 E  19 E  22 E  8 E  31 E     13 E 
 6( 7)Arras Lut-De Neef Maria         95,0 39,58  1  24  17 D  17 D     11 D  13 D  22 D  15 D 
 7( 5)Van den Eynde Dries-Mistiaen Dierik   94,0 39,17  1  24  15 C  20 C  18 C  5 C     17 C  19 C 
_________________________________________________________
Resultaten OW paren
 1( 10)Smet Hilde-De wael Herman        167,0 59,64 24  28  32 e  27 g  25 b  29 d  16 a  23 c  15 f 
 2( 8)De Cat Raf-Hens Jan           155,0 55,36 18  28  23 d  15 f  17 a  35 c  18 g  20 b  27 e 
 3( 12)Aerts Danny-Clé Hilda          148,0 52,86  1  28  19 f  9 a  22 c  32 e  18 b  18 d  30 g 
 4( 2)Peeters Luc-Beukeleirs Wim       128,0 45,71  1  28  23 a  20 c  18 e  8 g  27 d  20 f  12 b 
 5( 4)Van Uffelen Marc-Jeunen Carine     122,0 43,57  1  28  19 b  23 d  27 f  15 a  9 e  8 g  21 c 
 6( 6)Van Linden Marina-De Maeyer Connie   120,0 42,86  1  28  25 c  21 e  8 g  20 b  3 f  18 a  25 d 
_________________________________________________________
 
 
gemiddelde per ronde: 20


Controlestaat Kaartverdelingen PBN file (Jack)