Samenstelling Bestuur Bridge Club Lier (vanaf juni 2019) :

Voorzitter Dries Van den Eynde
dries.vandeneynde@naturalsciences.be
Secretaris Monique Mertens
monique.m@telenet.be
Penningmeester Raf De Cat
03 482 29 51
Feestleidster Hilda Clé
Materiaalmeester Ludo De Preter
ludique@skynet.be
Public Relations Ilse Laeremans
ilse@bliepmedia.com
Verslaggever Tony Brems

Informatie over de club en haar activiteiten kan worden
verkregen via

Monique Mertens
tel.: 0475 73 00 91
e-mail: monique.m@telenet.com

of

Dries Van den Eynde
e-mail: Dries.VandenEynde@naturalsciences.be

Rekeningnummer:
Bridgeclub Lier
IBAN: BE50 2300 1194 0518
BIC: GEBA BE BB
Bank: BNP Paribas Fortis

Samenstelling vorig besturen:
Periode juni 2019 - juni 2020
Periode juni 2015 - juni 2019
Periode juni 2007 - juni 2015
Periode juni 2003 - juni 2007
Periode juni 2001 - juni 2003
Periode juni 1999 - juni 2001
Periode juni 1994 - juni 1999